Transplantacija obrva je estetska procedura koja se koristi za rekonstrukciju ili poboljšanje izgleda obrva koje su retke, oštećene ili izgubljene. Iako se slična metoda koristi kao kod transplantacije kose, postoje neke bitne razlike između ove dve procedure, a najbolje tehnike su DHI (Direct Hair Implantation) i Sapphire FUE (Follicular Unit Extraction).

Sličnosti između transplantacije obrva i transplantacije kose vezane su za princip presađivanja folikula dlake. U obe procedure, folikuli dlake se uzimaju sa donorske oblasti (oblasti sa dovoljno dlaka) i presađuju na područje obrva. Obe procedure obično zahtevaju lokalnu anesteziju i izvode se kao ambulantne procedure.

Razlike između transplantacije obrva i transplantacije kose su prvenstveno u samim karakteristikama dlake i ciljanim područjima. Obrve obično zahtevaju precizniji rad kako bi se postigao prirodan i simetričan izgled. Uz to, obrve su obično tanje i imaju drugačiju teksturu u poređenju sa kosom na vlasištu. Stoga, transplantacija obrva zahteva vešto rukovanje i pažljivo postavljanje folikula dlake kako bi se postigao željeni izgled.

DHI tehnika je jedna od najboljih metoda za transplantaciju obrva. Ona omogućava precizno presađivanje pojedinačnih folikula dlake direktno na područje obrva. Ova tehnika pruža prirodan izgled i minimalne ožiljke, što je posebno važno za ovako vidljivo područje lica.

Sapphire FUE tehnika takođe se koristi za transplantaciju obrva. Ova tehnika koristi sapphire mikro-kanale kako bi se otvorile incizije na koži i omogućilo precizno presađivanje folikula dlake. Ovaj pristup rezultira minimalnim ožiljcima, bržim zarastanjem i povećanom stopom preživljavanja folikula.

Ukratko, transplantacija obrva je estetska procedura koja se koristi za popunjavanje ili rekonstrukciju retkih ili oštećenih obrva. Iako koristi slične principe kao transplantacija kose, postoji nekoliko razlika u karakteristikama dlake i postupku. DHI i Sapphire FUE su najbolje tehnike koje se koriste za transplantaciju obrva, pružajući prirodan izgled i minimalne ožiljke.